Informácie o spracovaní osobných údajov

Stručná verze

Ano i my AB COM CZECH s.r.o. jako provozovatel webu ablampy.cz zpracováváme osobní údaje.
Tedy zejména kontaktní údaje nezbytně nutné pro uskutečnění objednávky, nebo zaslání vyžádaného e-mailu. Pro správnou funkci a vyhodnocování stavu e-shopu používáme i cookies a IP adresu.
Všechny údaje pečlivě chráníme a dbáme na jejich bezpečnost. V okamžiku kdy už údaje nepotřebujeme a nebrání nám v tom jiná právní norma, údaje likvidujeme. Vaše údaje nepředáváme třetí osobě za účelem marketingu.

Jaké máte ohledně svých dat u nás práva

Právo na informace

Když nás požádáte, tak vám dodáme všechny informace, které o vás evidujeme, včetně všech vašich objednávek v krásném novém a strojově čitelném formátu.

Právo na výmaz

Stačí si říct a vše co o vás víme, okamžitě smažeme, tedy za podmínky, že nám to jiný zákon nezakazuje.

Nejsme na to sami

Nikdo z nás není superman a neumí úplně všechno. Proto spolupracujeme s řadou dalších společností, které nám pomáhají a ke kterým se vaše osobní údaje mohou za určitých okolností, dostat. A protože vždy hrajeme na rovinu, zde je jejich přehled.

název účel co si pod tím představit
cybersoft IS I6

Ti nám dodávají náš informační systém I6. Tam si vše evidujeme, abychom na nic nezapoměli.

Shoptet dodavatel e-shopů Od této bandy je e-shop na kterém se právě nacházíte.
OLYMPIC SupportBox.cz

Tento nástroj nám pomáhá na emailu info@ablampy.cz odbavit každý váš dotaz co nejlépe a nejrychleji.

Heuréka heureka.cz

Asi budete znát, největší porovnávač zboží v ČR. Heuréka po objednávce zasílá nezávislý dotazník spokojenosti.

Google Email, analytika

Používáme firemní gmail, protože  nám prostě vyhovuje.
A na našem webu je nasazen google analytics, abychom věděli jak nám web funguje a co by se dalo ještě zlepšit.

Česká pošta, PPL doprava balíčků Tyto dvě firmy jsou zodpovědné za správné doručení všech balíčků až k vám domů dle vašeho přání.

Kompletní a přesná verze

 1. Základní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je AB COM CZECH s.r.o. IČ 25974939 se sídlem Stěžerská 882, 500 04, Hradec Králové (dále jen: „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou
   adresa: Stěžerská 882, 500 04, Hradec Králové
   e-mail: info@ab-com.cz
   telefon: +420 499 599 800
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání dotazníků spokojenosti a zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je
   • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
   • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
   • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
   • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 4. roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže, pokud v tom nebrání jiný právní předpis.
 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
   • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
   • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
   • Konkrétní společnosti, kterým mohou být vaše data poskytnuta a účel spolupráce. S každou společností má správce řádně zajištěnou smlouvu o ochraně osobních údajů:
    Cybersoft s.r.o.; Shoptet s.r.o.; PPL CZ s.r.o.; Česká pošta, s.p.; OLYMPIC s.r.o.; Google Ireland Limited; Heureka s.r.o.
  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. Vaše práva

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: vysoká složitost hesel, hashování hesel zákazníků, pravidelné zálohování, pravidelné kontroly infrastruktury antivirovým programem, osobní údaje v listinné podobě jsou v uzamykatelných prostorech.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 8. Používání souborů cookies

  1. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.
  2. Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.
  3. Na webových stránkách používáme následující cookies:
   • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
   • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
   • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  4. Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.
  5. Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.
  6. Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.
 9. Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.